logo

Alifuat CEBESOY ( Alifuatpaşa )

Alifuat CEBESOY (Alifuatpaşa) Kimdir ?  06.12.2012

Alifuat Cebesoy, (d. 1882, İstanbul – ö. 10 Ocak 1968). Türk Asker ve Siyaset Adamı. Babasi (sonradan Türkiye’nin İlk Bayındırlık Bakanı olan) İsmail Fazıl Paşa’nın gönülsüzlüğüne rağmen, girdiği Harp Okulu’nda Mustafa Kemal ile aynı sınıfa düşmesi bir bakıma gelecekteki kaderini çizmiş oldu. Harb Okulundan Ali Fuat birincilikle, Mustafa Kemal de ikincilikle mezun oldu.

ALİFUAT CEBESOY’UN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

Alifuat Cebesoy, (d. 1882, İstanbul – ö. 10 Ocak 1968). Türk Asker ve Siyaset Adamı.

Babasi (sonradan Türkiye’nin İlk Bayındırlık Bakanı olan) İsmail Fazıl Paşa’nın gönülsüzlüğüne rağmen,
girdiği Harp Okulu’nda Mustafa Kemal ile aynı sınıfa düşmesi bir bakıma gelecekteki kaderini çizmiş oldu.
Harb Okulundan Ali Fuat birincilikle, Mustafa Kemal de ikincilikle mezun oldu. Ali Fuat Bey’in Beyrut’ta
başlayan kıta hizmetleri, 1908’deki Roma Askeri Ateşeliği dışında, çok hareketli geçti.

Trablus’ta savaş başlar başlamaz (1911) oraya ilk gidenler arasındaydı. Balkan Savaşı sırasında Karadağ’da,
Yanya Kalesinde, Pista ve Pisani muharebelerinde, 1. Dünya Savaşının başında tümen komutanı olarak katıldığı
Kanal Harekatında büyük başarılar gösterdi. Kanal Harekatında 8.Kolordu kurmay başkanlığı; Doğu Anadolu cephesinde
Mustafa Kemal Paşa’nın emrindeki 16.kolorduda 5.Tümen komutanlığı yaptı.

1919’da Türkiye işgal edilirken Anadolu’da bağımsız olan iki kolordu’dan biri Ankara’da Ali Fuat Paşa komutasında,
diğeri ise Erzurum’da Kazım Karabekir komutasındaydı. İzmit üzerinden Adapazarı istikametine ilerleyen İngiliz
kuvvetlerine ateş açarak onları durdurdu ve İstiklal Savaşı’nı fiilen başlatan ilk komutan oldu. Daha sonra
Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıktıktan sonra Erzurum Kongresine gitmeden Amasya’da Ali Fuat Paşa ile görüşerek
Amasya Tamimini birlikte ilan ettiler.

 

Fotoğrafı Büyük Görmek İçin Üzerine Tıklayınız

Kurtuluş Savaşı’nın ilk döneminde 20.Kolordu ve Garp Cephesi komutanlığı yaptı. İstanbul Hükümeti’nin İçişleri
Bakanı Ali Kemal Bey, Mustafa Kemal’in görevsizliğini bir genelgeyle açıklayınca Ali Fuat Paşa da kendi bölgesindeki
valilere ve mutasarrıflara kendisinden gelecek emirlere göre hareket edilmesini bildirdi (1919). Ayrıca, her tarafta
Müdafaa-i Hukuk ve Reddi İlhak Cemiyetlerinin kurulacağını ilgililere hatırlattı. Bu çabaları takdirle karşılandığı
için, Sivas Kongresi sonrasında Ali Fuat Paşa, Umum Kuvayı Milliye komutanı olarak görevlendirildi.

Batı Cephesi Komutanı olmak isteyen Albay İsmet Bey tarafından Çerkez Ethem taraftarlığıyla suçlandı. Doğru olmadığı
sonradan belgelerle ortaya konan bu suçlama üzerine, ayaklanmaların bastırılmasından sonra, Ankara’ya çağrılarak Moskova
Büyükelçiliğine atandı. Mustafa Kemal’in talimatını yerine getirmek ve halen gizli tutulan ve onun Lenin’e yazdığı
mektubu vererek Sovyetler Birliği ile sınır tesbit etmekle yükümlü olduğu bu zor görevi sırasında Kazım Karabekir
komutasındaki TBMM orduları Eylül 1920’de Sarıkamış, Kars, Ardahan, Artvin ve Batum’u geri alırken Moskova’da
Lenin ve Stalin’e, Türk Ordusunun Menşeviklere karşı savaşarak aslında Bolşeviklere de yardımcı olduğunu söyleyerek
teskin ediyordu. 16 Mart 1921’de TBMM sefiri olarak Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması’nı imzaladı; böylece
hem TBMM ilk defa bir yabancı devlet tarafından tanınmış oldu, hem de Turkiye’nin kuzey-doğu sınırları tesbit edildi.

10 Mayıs 1921’de Ankara’ya dönerek Meclis’te siyasi çalışmalarına başladı. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti başkanlığını
yaptı. 1923’te Konya’da 2.Ordu müfettişliği görevine getirildi. 1925’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet
partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucuları arasında yer aldı. Ertesi yıl (1926) İzmir Suikastı
dolayısıyla Ali Fuat Paşa da İstiklal Savaşını birlikte başlattıkları Kazım Karabekir, Rauf Orbay ve Refet Bele
Paşalarla birlikte tutuklandı, yargılandı ve beraat etti.

Ali Fuat Paşa’nın ikinci dönem siyasi hayatı İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı yıllarında başladı. Milletvekili
olarak tekrar Meclise girdikten sonra Bayındırlık Bakanlığı (1939-1943) ve 1948 yılında TBMM Başkanlığı da yaptı.

Aynı yıl TBMM Başkanlığından ve CHP’den istifa ederek Demokrat Parti’ye geçti. 1950 seçimlerinde
Eskişehir’den 1954 ve 1957 seçimlerinde de İstanbul’dan milletvekili seçildi. 27 Mayıs Darbesi sırasında
tutuklanarak Yassıada mahkemelerde yargılandı. Serbest kaldı.

I., II. Dönem Ankara, IV., V., VI., VII., VIII. Dönem Konya, IX. Dönem Eskişehir, X., XI. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapmıştır.

Alifuat Paşa Kuvay-ı Milliye Müzesi

Sakarya Nehri Kenarında Bulunan Müze Merkez Camisinin Hemen Arkasında İki Katlı Kagir Bir Yapı.
Mülkiyeti Ali Fuat Paşa Belediyesine Ait. Daha Önce Belediye Binası Olarak Kullanılmış, 1989 Yılında Alınan
Belediye Meclis Kararı İle Kullanım Hakkı Özel İdare Müdürlüğüne Verilmiş.
İl Özel İdaresi Müdürlüğü Tarafından Yapılan Düzenlemeler Sonrasında 30 Ekim 1989 Tarihinde
Kuvayı Milliye ve Ali Fuat Cebesoy Müzesi Olarak Ziyarete Açılmıştır. Müzenin Zemin Katı
Kuvayı Milliye Müzesi Olarak Düzenlenmiş. Ortada Bir Salon ve Bunun Her iki Yanında Üçer Oda Olmak Üzere Altı Oda Bulunmakta.
Girişin Hemen Sağındaki Oda Memur Odası, sol Taraftaki Oda Kütüphane, Diğer Kısımlar İse Sergi Salonu Olarak Kullanılmakta.
Bu Salonlarda; Kuvayı Milliye Döneminde Görev Almış Şahsiyetlere Ait Fotoğraflar, Amasya, Erzurum ve Sivas Kongre Metinleri,
Atatürk’ün El Yazısı İle Yazılmış 10.Yıl Nutku Fotokopileri, Kuvayı Milliye Dönemine Ait Kronoloji,
Fotoğraflar ve Haritalar Duvarlara Asılı Olarak Sergilenmekte. Müzenin 1. Katı, Ali Fuat Cebesoy Müzesi Olarak Düzenlenmiş.
Binanın Batıya Bakan Dış Yüzündeki Betonarme Merdivenlerle Çıkılan, Kuzeybatı Köşedeki Giriş Salona Açılmakta.
Bu Salon ve Etrafındaki Odalarda; Ali Fuat Cebesoy’a Ait Giysiler, Karyola, Madalyalar, Belgeler, Fotoğraflar ve Muharebe
Krokileri Sergilenmekte. Müzede Toplam 73 Adet Eser Vardır.

ALİFUATPAŞA KUVAYİ MİLLİYE MÜZESİ VİDEO FOTOĞRAFLARI İÇİN BU YAZIYI TIKLAYINIZ

Alifuatpaşa Ölümünde Önce Vasiyetinde Alifuatpaşa Kasabasına Gömülmesini Vasiyet Etmiştir.. Yetkililerin Devlet Mezarlığı Israrına Rağmen
Vasiyeti Gereği Alifuatpaşa Kasabasına merkez Cammi Bahçesine Gömülmüştür..

Adı Beldeye Verildi
1960 Yılında Ali Fuat Cebesoy (Paşa) Kendi Adıyla Anılan Beldeye İsmi Verildiğinde Kendileri Bizzat
Alifuatpaşa Beldesi’ni Ziyarete Gelmiş ve Şu Anda Kabrinin Bulunduğu Yere Bastonu İle İşaret Ederek Şu
Tarihi Vasiyetini Vermiştir Ben İngiliz Kuvvetlerine Karşı ilk Mitralyöz’ümü Buraya Kurdum.
Vefat Edince Beni Devlet Mezarlığına Değil Buraya Defnediniz. Demiştir…

Devlet Töreni ile Defnedildi.
10 Ocak 1968 Yılında Hakka Yürüdükten Sonra Devlet Töreni ile Şu Anda Kabrinin Bulunduğu Yere Defnedilmiştir.

 

Etiketler: » » » » » » » »