logo

Geyve Yöresi Manav Şivesinden Açıklamalı Örnekler

Geyve Yöresi Manav Şivesinden Açıklamalı Örnekler

Geyve Yöresinde Manavların Kullandığı Bazı Kelimelerin Açıklaması ve Örnekleri (04 Nisan 2014)

MANAVLARIN KULLANDIĞI KELİMELER DEN BAZILARI . . .

A aşı = sütlaç
Konak a aşı olmadan olmaz,

alentrik = elektrik
Alentriklede bi kitdi. Bide gelmedi.

alfat = ahlat
Yarın alfat toplama kitçen,

Aş/ yimek = yemek
Yimekleri hiç yimemişle zere zebil olmuş,

aykırı = zıt
Dayağa aykırı aykırı gitme! Soguna garışmam bak.

bacilik = baca
Bacilik çekmedinden soba tütüyo.

badırcan = patlıcan
Bu gart gart badırcanları anagcebinemi topladıg,

biz = bez (tülbent)
Yarın aşam biz dizme gelin.

Bobuç = ayakkabı
Dost başa, düşman bobuca bakamış,

bön = bu gün
Bizim goyun hasta bön hiç yim yimedi.

buycuk = bir kerecik
Buycukda sölemeden yapsagya sende,

caba = bedava
Bön cabadan bi gönek gazandık.

cıran = cereyan
Dirig yanına sokulman, cıran çarpa!

çımıt = sıcak
Bön hava çok çımıt, Çıt çıkmıyo,

davranmak = hazırlanmak
Ben hayvanlara sulaken Siz davrana goyun

dıngılmak = olduğu yere devrilmek
Merdivenden aşa dıggılodu.

di ha = işte orada
Bizim goyunnarı gödün mü? – Bak.. – Di ha urdala…

Diğelmek = ayakta durmak
Sabahtan beri diğelmekten bacaklam koptu.

dimen = değirmen
Saçlagı dimende mi ağarttın,

dombi=manda
Ni bakım duryog dombi mala gibi,

donuz = domuz
Bön gece doguz bekleme gitçen.

dön = düğün
Bu dönde de toplip gelme buri.

emme = ama
Biz de gelcedik emme Arabi gaçırdık.

gaste = gazete
Bönkü gaztele gelmemiş.

gave = kahve
acele tarafından okgalı iki gave.

gıra = kırağı
Bön gece gar gibi gira yamış

gızag = çocuk
Şinciki gızagna hiç söz dignemiyo…

gine = tekrar
Salcanan gidin, gine gelin

goz = ceviz
Gozlagızı gapçıkladığız mı?
gabçıklamak=kabuğunu çıkarmak
hincik = şimdi
Bizim dani gödügüz mü. Hincik burdadın emme.

hurun = fırın
Hurunu hataşladıg mı?

ırat = rahat
Bu olanın başını balamadan, bize ırat yok.

ıscak = sıcak
Bönkü ıscak ni di be,

il = el
Gurban kesmesek, il alem bizi ayıpla.

ileşme = oyalanma
Mugarın başında ileşme barda doldur eve gel.

Kernebit =karnabahar
Kernebit tomu ekdig mi?

kugga = çöp
Kuggaları yigi süpürdüm, tavukla çabıcık eşelemiş,

natar = anahtar
kapınıg natarını dişuri goyodidim yirinde yok

nıgıda = ne kadar
Ezene (Ezan) nıgıda va. Beni nıgıda sevyon? bu guducuk. Gandırdım Aha bugıda.

olak = oğlak
Olak yime turpolu mu, gozderi mi giryoguz?

öleşmek = paylaşmak
Meresleri (Miras) öleştiğiz mi?
meres=miras
peşkir = havlu
Bu peşkiri kim kullandı leş gibi yapmış

pıçak = bıçak
Bu pıçak eşig g.tünden gurt bile çıkamaz.

pişi = bir şey
Bak sene pişi sölicen sakın kimsi söleme.

pontul = pantolon
Bizimkine de pontul dayanmıyo, hemen pontulun g.tünü delmiş.

püsküt = bisküvi
Ganım açıkdı da bi iki püsküt atodum azıma.

sancak = salıncak
Bu çocuk sanca yatmadan imkanı yok uyumaz.

siddirmek = koşturmak
Tükgana siddire siddire gidig, siddire siddire gelig

söven = büyük kazık
Senig sırtıg gaşınyo harelde.Şu söveni alırsam elime…

şişirgen = balon
Şişirgeni çok şişirme patladırsın

tarna = tarhana
Tarna aşı tali gıda, bulgur aşı öli gıda.

tize = teyze
Tizem evde yokmuş. Bakla çapalama kitmiş.

ünnemek = çağırmak
Bubaga ünnede çabuk gesin.

velense = dokuma, tente
Di şu velensi çocug üstüne atosagya, doga sona.

vesait = vasıta
Hiç vesait denk gelmedi çatal daldan beri yörüdüm.

vi = ver
(- Ne yiyon? Bene de visegya

yad = yabancı
Ge bakam yad yad durma öle.

yalım = galiba
Bön gece gıra yacak yalım.

yavuz = iyi/güzel
Bizim baça bu sene pek yavuz.

yilek = yelek
Hına bak dön del bayram del takım yilek gimiş,

yort = yoğurt
Kimse yordum işi dimez

yüklük = büyük dolap
Şu yüklüg perdesini katadıg bakam.

zitin = zeytin
Zitin yapra yeşil, altında gave pişir

 

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » »

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.