logo

Burhaniye, Sakarya ilinin Geyve ilçesine bağlı bir köydür.

Burhaniye, Sakarya ilinin Geyve ilçesine bağlı bir köydür.

Burhaniye, Sakarya ilinin Geyve ilçesine bağlı bir köydür.(09 Mart 2015)

Köy Rumlar tarafından Tanzimat Fermanı’nın 1839 (Gülhane Hatt-ı Şerif-î) ilanından sonra, Osmanlı Devletinin Avrupa devletleri tarafından iyiden iyiye baskı altına alındığını fark eden Rumlar tarafından YENİKÖY adı ile kurulmuştur.

VİDEO 23.04.2017 TARİHİNDE ÇEKİLMİŞTİR

Yeniköy Köyü Osmanlı zamanında Rum ve Ermeniler tarafından ipek kozası üretim yeri olarak kullanılır. Burada üretilen kozalar Rum ve Ermeni şehirlerinde (Büyük Saraçlı ve Ortaköy) Gayri Müslim Tüccarlar tarafındanalınarak pazar bulur, buralardaki koza fabrikalarında işlenir. 2 nci Abdulhamit döneminde XIX. Yüzyılda İzmit (Kocaili) Sancağı’nın Demografik Durumu ve İskan Siyaseti üzerine Sancak beyinin 1878 tarihinde bizaati görevlendirdiği Burhan Bey bu durumu incelemek üzere Geyve yöresine gönderilir. İpek kozasının önemli üretim yerlerinden biri olan bu köyde (“Çınarlıdere” olarak telaffuz edilen mevkiinin 100 metre kuzeyine) KOZA fabrikası inşaa ettirir Fabrikanın bu köye yapımında Büyüksaraçlı ve Ortaköy’de bulunan Rumlara ait fabrikalar ve koza yetiştiriciliği göz önünde bulundurulur. Stratejik olarak doğru bir yer olduğunu gözlemler, kurulan bu fabrikanın su ihtiyacını ise doğal kaynak suları ve iki kuyu açtırarak karşılar. Köyün adı; Kânûn-i Esâsî ilanından sonra İzmit Sancağından görevlendirilerek gelen Burhan Beyin adının gayri müslim halkın telaffuz zorluğundan meydana gelen BURHANİYE adı yerleşim yerinin adı olarak dilden dile kulaktan kulağa yayılır. İkinci Muşrutiyetten sonra köyün adı resmi kaynaklarda BURHANİYE ‘dir. 1912 Balkan

Burhaniye Köyü Geyve 1

Savaşlarından sonra Rumeli ‘deki Türklerin gördüğü zulüm ve baskılar ve Türk ‘lerin
göçe zorlanması Etapli sorunun ve akabinde
çözümünden sonra “ 1 Aralık 1926 ‘da imzalanan Atina Antlaşması” Mübadele şartları kesinleşmiş ve 1926 – 1928 yıllarında
Köye Selanik sancağı ve sancağa bağlı Sevren, Karacaova, Karaağaç, Kılkış,
Kırcaali gibi vilayet ve kazalardan göç ettirilen mubadele muhacirleri iskan ettirilmiştir. (Kaynak Araştırmacı Geyveyöresi.com = Şükrü Arslan)

Geyve Burhaniye Köyü Satılık Arsa Tarla Bağ Bahçe Arazi 01 Geyve Burhaniye Köyü Satılık Arsa Tarla Bağ Bahçe Arazi 02 Geyve Burhaniye Köyü Satılık Arsa Tarla Bağ Bahçe Arazi 03 Geyve Burhaniye Köyü Satılık Arsa Tarla Bağ Bahçe Arazi 04 Geyve Burhaniye Köyü Satılık Arsa Tarla Bağ Bahçe Arazi 05 Geyve Burhaniye Köyü Satılık Arsa Tarla Bağ Bahçe Arazi 06 Geyve Burhaniye Köyü Satılık Arsa Tarla Bağ Bahçe Arazi 07 Geyve Burhaniye Köyü Satılık Arsa Tarla Bağ Bahçe Arazi 08 Geyve Burhaniye Köyü Satılık Arsa Tarla Bağ Bahçe Arazi 09 Geyve Burhaniye Köyü Satılık Arsa Tarla Bağ Bahçe Arazi 10 Geyve Burhaniye Köyü Satılık Arsa Tarla Bağ Bahçe Arazi 11 Geyve Burhaniye Köyü Satılık Arsa Tarla Bağ Bahçe Arazi 12 Geyve Burhaniye Köyü Satılık Arsa Tarla Bağ Bahçe Arazi 13 Geyve Burhaniye Köyü Satılık Arsa Tarla Bağ Bahçe Arazi 14 Geyve Burhaniye Köyü Satılık Arsa Tarla Bağ Bahçe Arazi 15 Geyve Burhaniye Köyü Satılık Arsa Tarla Bağ Bahçe Arazi 16 Geyve Burhaniye Köyü Satılık Arsa Tarla Bağ Bahçe Arazi 17 Geyve Burhaniye Köyü Satılık Arsa Tarla Bağ Bahçe Arazi 18

Geyve Köylerinde Sahibinden Sat?l?k Arsa Tarla Bahçe Ev Fiyatlar? Fiyat? 8 Geyve Burhaniye Köyü Satılık Arsa Tarla Bağ Bahçe Arazi 21 Geyve Burhaniye Köyü Satılık Arsa Tarla Bağ Bahçe Arazi 22 Geyve Burhaniye Köyü Satılık Arsa Tarla Bağ Bahçe Arazi 23

Burhaniye Köyü Geyve 2 Burhaniye Köyü Geyve 3
Geyve Burhaniye Köyü 5

Etiketler: » » » » » » » » » » » »
9210 Kez Görüntülendi.