logo

Geyve’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Geyve’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktıktan sonra başlatmış
olduğu Kurtuluş Şavaşı’mızın zaferle sonuçlanmasından sonra,
29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Milletimize verilmiş
en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. İşte bu değer, bizleri
milli bir devletin onurlu bir şekilde, özgürce düşünebilen, eşit hakları
olan birer ferdi, devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiştir. Devlet
yönetme işini, kişilerin, ailelerin, bir zümrenin yada belli sınıfın eline
bırakmayan Cumhuriyet sistemi, 1923’ten beri ülkemize büyük katkılar
sağlamış, Türk toplumunu millet olma bilincine ulaştırmış, bireyi de
vatandaş konumuna yükseltmiştir. Tarihimizin en büyük ve kapsamlı
çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlar
ile Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal
yaşantımız görülmemiş bir dinamizm kazanmıştır.

Devletimiz ve ülkemiz, Cumhuriyetin bizlere verdiği güç
sayesindedir ki uluslararası camiada önemli bir yere sahip olmuş,
ve yine ülkemiz Atatürk’ün koymuş olduğu ilkelerle de en dünyanın
saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle bizlere ve gelecek
nesillere düşmekte olan en önemli görev; Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi
ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, Atatürk ilke ve inkılaplarını
koruyup kollamak, iç ve dış tehlikelere karşı duyarlı olmaktır.

Bu duygu ve düşünceler ışığında herkesin Cumhuriyet Bayramını
kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk
başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda
saygıyla eğiliyorum.(geyveyoresi.com)

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi
Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve
müdafaa etmektir.Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.
Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden
mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün,
İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye
atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini
düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette
tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün
dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren
ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine
girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal
edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,
memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ
hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini,
müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret
içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen;
Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret,
damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

29EKIMCUMHURIYETBAY 29_Ekim_6 29_Ekim_7 29_Ekim_9 29_Ekim_10

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » »