logo

İlk Cemre Düştü mü, Ne Zaman Düşecek? 2024 Cemre Düşme Tarihleri

İlk Cemre Düştü mü, Ne Zaman Düşecek? 2024 Cemre Düşme Tarihleri

İlk Cemre Düştü mü, Ne Zaman Düşecek? 2024 Cemre Düşme Tarihleri
2024 cemre düşme tarihlerine yönelik araştırmalar şubat ayında hız kazandı. Geleneksel olarak yüzyıllardır, düşmesiyle birlikte havaları ısındırdığına inanılan cemrelerden ilki havaya düşecek. Şubat ayının son günlerinin yaklaşması ile birlikte, baharın müjdecisi olan cemrenin ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Peki, ilk cemre düştü mü, ne zaman düşecek? İşte 2024 cemre düşme tarihleri

Cemre düşme tarihlerinde sırasıyla havanın, suyun ve toprağın ısındığına inanılıyor. İlkbahar ile özdeşleşen cemrenin ilki yakın zaman sonra düşecek. Halk arasında sıcaklığın artması olarak bilinen cemreler toplamda üç tane. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılıyor. İşte, 2024’te cemrelerin düşeceği tarih…

Cemrenin düşmesi baharın geldiğini gösteren müjdedir. Baharın gelişini 4 gözle bekleyen vatandaşlar 2024 yılının ilk cemresinin nereye ve ne zaman düşeceğini merak etmeye başladı. Baharın habercisi olan cemreler kış mevsimi içerisinde düşecek ve havalar ısınmaya başlayacak. Dünyanın 4 mevsimi yaşayan sayılı ülkelerinden olan Türkiye’de son yıllarda mevsimler anormalleşmeye başladı. Geçtiğimiz yıla nazaran bu yıl kışın nasıl geçeceği merak konusu şimdiden. Kış mevsimi bugünlerde tam anlamıyla etkili olmaya başladı. Sonbahar mevsimi mevsim normallerinin üzerinde bir sezon sergiledi. Büyükşehirler henüz tam manasıyla karla bu yıl tanışmasa bile oldukça etkili bir soğuk hava ülkemiz üzerine oturmuş durumda görünüyor. Kış mevsimini tam olarak yurdun tamamında yaşayamadan yazın habercisi cemreler düşme zamanı geldiğinde düşecek.

Sırasıyla havaya suya ve toprağa düşen cemrelerin ilki havaya ve birer hafta arayla düşecek cemrelerin ikincisi ise suya düşecek üçüncüsüde toprağa düşecek. CEMRE NEDİR? “Ateş”, “kor” anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. “cemre düşmesi”, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. “cemre düşmesi” hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat’ta havaya düşüyor.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ
Cemrenin ikincisi 27 Şubat’ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2023 günü toprağa düşecek.

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

CEMRE DÜŞME OLAYI HAKKINDA BİLGİLER
Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi’nde Arafat’tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da “cemre” adı verilir.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir.

Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir.

İlk cemre havaya ve yedişer gün arayla da suya ve toprağa düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan “boz ayın dört çarşambası”, uygulamasını ifade eden “Cemle” sözcüğü de “Cemre” ile aynı kelimedir.

Buradaki “Cemle” de köken olarak “İmir, İmere, Emire” sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili’ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.(alıntıdır)

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » »

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.