logo

Taraklı Akçapınar Köyünde Brusella Aşısı Yapıldı. Brusella Nedir? (20.02.2013)

Taraklı Akçapınar Köyünde Brusella Aşısı Yapıldı. Brusella Nedir? (20.02.2013)

HASTALIK BULAŞMASIN DİYE BRUSELLA AŞISI YAPILDI
AKÇAPINAR KÖYÜNDE HASTALIK BULAŞMASIN DİYE BRUSELLA AŞISI YAPILDI

Taraklı Akçapınar köyünde dişi buzağılara hayvanlardan insanlara da dolaylı yollarla bulaşabilen brusella adını verdikleri ve buzağıların gözlerine damla olarak yapılan aşı yapıldı.

Taraklı Tarım ilçe müdürlüğüne geçtiğimiz ay atanan veteriner hekim Canan Kaya tarafından aşıları yapıldı.

Brusella Taraklı Akçapınar
Soru:

Brusella Hastalığı nedir? Nasıl bulaşır? Tedavisi? Korunma yöntemleri?
Brusella Hastalığı nedir?

Halk arasında “Yavru atma”, “Malta humması” veya “Dalgalı humma” olarak bilinen hastalığa, brusella denilen
bir mikrop neden olur. Brusella mikrobu, insan, sığır, koyun, keçi ve domuzlarda yavru atma, kısırlık ve meme
hastalıkları yapar. Mikrop, hasta hayvanların dışkı, süt ve atık yavru zarları (son’u) ile çevreye bulaşıp,
insanlarda hastalık meydana getirir. Ahır veya ağıl içinde hayvanlar arasında bulaşma ağız, deri, göz yoluyla,
çiftleşme veya sağım sırasındaki hatalar sonu meme yoluyla olur. Mikrobu taşıyan gebe hayvanlar yavru atarlarken
veya doğururken atık yavru zarları ve suları ile çevreyi bulaştırırlar. Mikrobu taşıyan hasta hayvanların çoğu,
yavru attıktan sonra aylarca sütleri ile mikrobu çıkarırlar. İneklerde yavru atmalar genellikle gebeliğin 6. ve 8.
aylarında, koyun ve keçilerde gebeliğin ileri devrelerinde olur. İnek, koyun ve keçilerde, birinci yavru atımından
sonra, ikinci atık olayları nadiren görülür. Brusellada genellikle hasta hayvanları tedavi yoluna gidilmez.
Hastalar ayrılarak mezbahaya gönderilir. Sığırlarda ihbarı mecburi hastalıklardandır.
Brusella hastalığı nasıl bulaşır?
Brusella hastalığı hasta hayvanların eti, sütü ve sütünün ürünleriyle temas eden insanlara bulaşabilir.
Özellikle keçiden geçer. Keçinin kaynatılmayan sütünden ve kaynatılmamış sütten yapılan peynirinden bulaşır.
Brusella hastalığının belirtileri nelerdir?
Çok yüksek olmayan ve zaman zaman titreme şeklinde bir ateş yapar. Gece terlemelerinde ateş normale düşer.
Bu hastalık olan kişiler çabuk yorulur ve çok sık terlerler. İştahsızlıkta bu hastalıkla birlikte ortaya
çıkan belirtilerdendir.
Brusella hastalığının tedavisi
Antibakteriyel ilaçlarla tedavi semptomların süresini azaltır ve komplikasyon riskini düşürür. Nüksleri önlemek
için tedavi uzun süreli uygulanır.

• En etkin ilaç grubu tetrasiklinlerdir. Uzun yarı ömrü ve GİS yan etkilerinin azlığı nedeniyle doksisiklin
tercih edilir. Tekli tedavide altı haftalık tedavi sonrası nüks %10 kadardır. Nüks direnç gelişmesine değil,
yetersiz dozaj, yetersiz süre ve hastanın uyum eksikliğine bağlanmaktadır.

• Bunun için genellikle bir aminoglikozid (streptomisin) tedaviye eklenir. Önerilen tedavi doksisiklin
(veya minosiklin) 4-6 hafta boyunca 100 mg 12 saatlik aralarla + streptomisin günde 1 gr 1-2 haftadır.
Gentamsin 5 mg/kg IM veya IV, 8 saat arayla üç eşit doz da uygulanabilir).

• Tetrasiklinler diş lekeleri nedeni ile 8 yaş altı gruba veya hamilelere önerilmez.

• Trimetoprim-sülfametoksazol, fort tablet şeklinde (yani 160 mg TMP + 800 mg SMX) 12 saatlik aralarla
ağızdan 4-6 hafta. Nüks riski çok yüksektir.

• Rifampin tek başına hayır, ama doksisiklinle birlikte (15 mg/kg PO günde tek doz) 45 gün süreli.

• Florokinolonlar (siprofloksasin, ofloksasin, pefloksasin, norfloksasin) in vitro olarak brusellalara etkindir,
ancak bakteriyostatik olup tek başlarına verildiklerinde nüks yüksektir. Nadir de olsa direnç de söz konusudur.

• Menenjit ve kalp tututlumlarında sorun daha fazladır. Üzerinde anlaşılmış bir protokol olmamasına karşın önerilen,
hastanın yanıtını da göz önünde tutarak standart kombinasyon tedavisinin bir kaç ay uygulanmasıdır.
Brusella hastalığına bitkisel tedavi
4 su bardağı kılorsuz kaynar suyun içinene 100 gr şahin otu konulup, 30 dakika dinlendirin ve balla tatlandırılarak
1 günde tüketilir. Sarımsak bir çok hastalıkta olduğu gibi brusella hastalığına da çok iyi geldiği bilinir.
Özellikle stafilokokus dureus ve brucella abortus denen mikropları öldürür.(alıntıdır)

Etiketler: » » » » » » » » » » » » »